Garanti 

Vi lämnar alltid en nöjdkund garanti på våra städningar, som gäller i 7 dagar efter utfört arbete och åtgärdas snarast av oss.

Vi har full försäkring mot alla eventuella skador som skulle kunna uppstå på Era saker eller Ert hem.

En trygghet för Er.